×

دانلود پاورپوینت درسی مدیریت تولید پایه یازدهم پودمان ۵ : مدیریت پروژه

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی مدیریت تولید پایه یازدهم پودمان ۳ : توسعه محصول جدید

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی مدیریت تولید پایه یازدهم پودمان ۲ : مدیریت منابع تولید

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی مدیریت تولید پایه یازدهم پودمان ۱ : تولید و مدیریت تولید

۴۰,۰۰۰ تومان
0