×

دانلود پاورپوینت درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم پودمان ۵ : بهــره وری

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم پودمان ۴ : رعایت انصاف

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم پودمان ۳ : درستــکاری

۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم پودمان ۲ : مسئولیت پذیری

۴۰,۰۰۰ تومان
0