×

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۱۲ : امـــداد و نجات

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۱۱ : ایــمـــنی و پیشگیری

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۱۰ : پدافند غیر عامل

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۹ : شناخت و مقابله با جنگ نرم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۷ : آشنایی با نیروهای مسلح

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۵ : دفاع همه جانبه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۴ : آشنایی با بسیج

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۲ : اقتدار دفاعی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه دهم درس ۱ : امنیت پایدار

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۱۲ : حکمت معاصر

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۸ :نظام جمع و جنگ افزار شناسی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۱۰ :پدافند غیر عامل

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۱۱ :آمادگی در برابر زلزله

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۹ : آشنایی با جنگ نرم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۵ : آشنایی با حماسه دفاع مقدس

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۲ : تهاجم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۳ : انقلاب اسلامی ، تداوم نهضت عاشورا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی آمادگی دفاعی پایه نهم درس ۴ : بسیج مدرسه عشق

۲۰,۰۰۰ تومان
0