×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد ۲۰۱۶ پایه یازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار مایا پایه یازدهم موضوع: اشنایی با نرم افزار مایا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای پایه یازدهم موضوع: شایستگی کار با سیستم عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت کار پایه یازدهم موضوع: الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت عمومی برنامه نویسی پایه یازدهم موضوع: بررسی مستندات تجزیه و تحلیل سیستم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم موضوع:پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه دوازدهم موضوع: حل خلاقانه مسئله ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دوزنده پایه دوازدهم موضوع: رسم الگوی شومیز زنانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت تولید پایه یازدهم درس ۴موضوع: کیفیت در کالا و خدمات و فرایندها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی خیاطی پایه دهم موضوع: مانتو دوزی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراوردههای لبنی صنایع غذایی پایه دهم موضوع: تولید شیر پاستوریزه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار افتر افکت پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار افتر افکت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکترونیک پایه دوازدهم موضوع: توانایی کار با ویندوز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طرح درس چهار گوش پایه دوازدهم موضوع: شناخت اشکال هندسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پریمیرپایه دوازدهم موضوع: نرم افزار پریمیر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اکسس پایه دوازدهم موضوع: نرم افزار اکسس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکتریکی پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با تنوع کامپیوتر ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار ورد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو پایه دهم فصل ۱ موضوع: تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی رایانه در نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اخلاق حرفه ای پایه دهم درس ۱ موضوع: امانت داری در تولید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی برنامه نویسی پایه دهم موضوع: شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب برای حل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دهم موضوع: توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه دهم درس ۱ موضوع:شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ هنر جهان پایه دهم درس ۱ موضوع آغاز هنر:

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع : ترسیمات پایه و مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پرورش مهارتهای پایه دوازدهم موضوع : عاطفی و اجتماعی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم موضوع : کاربرد روانشناسی در آموزش و پرورش کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی توانایی مدلسازی پایه دوازدهم موضوع : الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پرورش مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دوازدهم فصل اول موضوع :پرورش توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آب و خاک و گیاه پایه دوازدهم فصل اول موضوع :خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حجم شناسى وماکت سازى پایه دوازدهم فصل دوم موضوع : آشنایی با ماکت سازی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نگارنده متون فارسی پایه دوازدهم فصل دوم موضوع : بخشنامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : هویت و آرمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی خانواده پایه دوازدهم موضوع : توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مراقبت های بهداشتی و درمانی پایه دوازدهم موضوع : مفاهیم سلات و عوامل موثر در بهداشت و سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم جلد دوم موضوع : توانایی باز و بسته کردن؛عیب یابی و رفع عیب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نکاربرد رایانه در نقشه کشی معماری پایه دوازدهم درس اول موضوع : شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه برداری معماری پایه دوازدهم پودمان اول موضوع : تعاریف و اصطلاحات نقشه برداری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه دوازدهم پودمان دوم موضوع : راه اندازی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه دوازدهم پودمان اول موضوع : نصب تجهیزات شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : عیب یابی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو درس ۱ موضوع : تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فراورده های غلات درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آب و خاک و گیاه درس ۱ موضوع : تشکیل و تکامل خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت درس ۲ پایه دهم موضوع : رسم الگوی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی صنایع شیمیایی پایه دهم موضوع : به کارگیری مواد و وسایل آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۲ پایه دهم موضوع : تاریخچه کاربرد عکس در طراحی گرافیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراورده های غذایی در خانه پایه دهم موضوع : تهیۀ مواد اولیۀ غذا و آماده سازی آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تربیت بدنی پایه دهم موضوع : درس دانش مبانی بنیادی تربیت بدنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی ۲ پایه دوازدهم موضوع : طراحی از منظره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی مدل سازی موضوع : طراحی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی معماری موضوع : طراحی فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه یازدهم درس ۱ موضوع : شبکه و نرم افزار رایانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قشه کشی معماری پایه یازدهم دوازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم دیتی لهای اجرایی ساختمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۱ موضوع : عکاسی و کاربردهای آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت لباس بچه گانه موضوع : طراحی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی رشته ضنایع دهم موضوع : طرح های فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی ۱ موضوع : مفهوم طراحی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی لباس زنانه یازدهم جلد ۲ موضوع : الگوسازی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت داتش فنی پایه دهم فصل اول موضوع : طراحی و دوخت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری پایه دهم موضوع : تهیه صورت های مالی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دوازدهم موضوع : شایستگی نصب سیستم عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید محتوای الکترونیک پایه دوازدهم موضوع : پودمان ۴

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : سلامت چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری موضوع : خرید و مصرف مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری موضوع : تهیه و تنظیم صورتهای مالی پودمان ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی بدمینتون موضوع : آموزش سرویس در بدمینتون

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی امور گرافیکی با رایانه دوازدهم موضوع : واحد کار اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی حسابداری موضوع :اصول و مبانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق درس ۱ موضوع : حفاظت الکتریکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش موضوع : تصویرسازی ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تزیینات چوبی و پارچه ای ۱ موضوع : شایستگی اجرای کف پوش چوبی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی الزمات محیط کار فصل ۲ موضوع : فناوری در محیط کار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی الزمات محیط کار فصل ۵ موضوع : مهارت کاریابی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اکسس دوازدهم موضوع : نرم افزار اکسس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجارت الکترونیک دوازدهم موضوع : پودمان اول- ایجاد کار و کسب الکترونیکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی معماری یازدهم موضوع : واحد کار ۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اتوکد دهم درس ۱ موضوع : شناخت اتوکد سه بعدی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی ترسیم فنی ونقشه کشی دهم درس ۱ موضوع :ترسیم مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : دانش فنی تخصصی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : کاربرد رشد حرکتی در ورزش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی یازدهم درس ۱ موضوع : شبکه های رایانه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی فنی رایانه ای یازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم با دست آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی گرافیکی یازدهم موضوع : واحد کار ۲۰

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکترونیک یازدهم موضوع : توانایی کار با ویندوز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی معماری یازدهم موضوع : طراحی معماری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قران ششم ابتدایی درس ۱۱ موضوع : سوره ی حدید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قران ششم ابتدایی موضوع : سوره طور

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی موضوع : بازسازی ویرانه ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هدیه های آسمانی ششم ابتدایی موضوع : حمل و نقل ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ششم ابتدایی موضوع :خرمشهر در دامان میهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ششم ابتدایی موضوع : مبارزه مردم ایران با استعمار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مطالعات ششم ابتدایی درس ۱۰موضوع : اصول و عوامل گسترش علوم و فنون

۱۵,۰۰۰ تومان
0