×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم ناهنجاری های رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم

رایگان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کارو فن آوری افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم

۱۰,۰۰۰ تومان
0