×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توانیم ترس سامان از آموزگار وکلاس درس را کاهش دهیم وشاید نهایتا به طور کامل از بین ببریم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توانیم نشاط را در دانش آموزان مدرسه راهنمایی در هنگام ساعات استراحت کلاسی افزایش دهیم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و در درس خواندن به او کمک کرد

۱۰,۰۰۰ تومان
0