×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم عادت های صحیح بهداشتی مانند مسواک زدن را در دانش آموزانم تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و کنترل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس و کارو فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم رفتار ناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نا متعارف) را در دانش آموزانم برطرف کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم با استفاده از مواد زائد وبدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم از طریق شیوه های املا نویسی اضطراب آرزو را در درس املا بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان
0