×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های نوین تدریس انشا با رویکردی به خلاقیت دانش آموزانی توانمند پرورش دهم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک نوآوری های آموزشی اختلالات یادگیری و رفتاری سحر دانش آموز پایه اول را برطرف نمایم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی آنها را به درس مطالعات اجتماعی علاقه مند نمایم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء سطح علمی دانش آموزانم را بالا ببرم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟

۲۰,۰۰۰ تومان
0