×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده ازاخلاق حرفه ای مدیریت کیفیت آموزشی را در مدرسه بالا ببرم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از پژوهش و فناوری انگیزه دانش آموزان کلاس سوم را بالا ببرم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده ازهنر و قصه گویی دانش آموزان کلاسم را به درس قرآن علاقه مند کنم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای خلاق استرس را در ارزش یابی درس ریاضیات دانش آموزانم کاهش دهم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از حس های چندگانه آموزش علوم را در دانش آموزان بهتر نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از مشوق های دینی و اسلامی تغییر مناسبی بر رفتار دانش آموزان بگذارم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی دانش آموزانم را به صحیح نشستن در کلاس درس عادت دهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از طرح همیار معلم یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک را افزایش دهم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از برد هوشمند ، یادگیری و توجه دانش آموزان پایه ششم را در درس ریاضی افزایش دهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از بازی های بومی محلی یادگیری درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم را در دانش آموزان تقویت نمایم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روشهای نوین تدریس مشارکت و فعالیت دانش آموزان رانسبت به یادگیری درس علوم بالا ببرم؟

۲۰,۰۰۰ تومان
0