×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم زنگ هنر را در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان زنده و فعال نمایم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه را در دانش آموزان پرورش دهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد ، برطرف سازم .

۲۰,۰۰۰ تومان
0