×

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان را در درس جبر و هندسه تحلیلی جبران نمایم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه را در دانش آموزان پرورش دهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی مدرسه را به درس هنر برطرف کنم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به درس هنر علاقه مند کنم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل یادگیری دروس مخصوصا درس املا دانش آموز پایه ششم ابتدایی را که سابقه بیماری صرع دارد ، برطرف سازم .

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم سطح یادگیری ریاضی دانش آموزان کلاس ششم را بهبود بخشم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رضا دانش آموز نیمه شنوای تلفیقی پایه پنجم را به درس ریاضی علاقه مند و در این درس موفق گردانم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان
0