×

دانلود اقدام پژهی چگونه توانستم بوسیله آموزش روابط آسیب زای دختران مدرسه را کاهش دهم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژهی چگونه توانستم دانش آموزان را با آسیب های اجتماعی و راهکار های مقابله با آن آشنا کنم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژهی چگونه توانستیم دانش آموزان بیش فعال کلاس چهارم ابتدایی را شناسایی و درمان کنیم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژهی چگونه توانستم خواندن و نوشتن را در دانش آموز دیر آموزم تقویت کنم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژهی چگونه توانستم همکاران دبیرستان را نسبت به صرف صبحانه در مدرسه علاقه مند سازم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان
0