×

دانلود اقدام پژوهش چگونه توانستم شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم در کودک باز مانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش به وسیله پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اختلال در خواندن رضا را برطرف کنیم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم ارائه راه کاری عملی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توانیم ترس سامان از آموزگار وکلاس درس را کاهش دهیم وشاید نهایتا به طور کامل از بین ببریم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم دانش آموزان مدرسه راهنمایی را به خوردن قرص آهن ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه بازی های کامپیوتری را مدیریت و کنترل کنم تا موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزم شود

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توان کلاس با نشاطی داشته باشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توان رعایت بهداشت مدرسه را در دانش آموزان تقویت کرد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش آموزانم را در درس کارو فن آوری افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اضطراب دانش آموز پایه سوم را در ساعت حرفه وفن کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه وفن ترغیب کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مهارت نوشتن را در دانش آموزان پایه ی دوم تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله مهارت شاگردانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوم ابتدایی بهبود ببخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه راه حل ها و راه کار های اصلاح رفتار های غیر متعارف و نا بهنجار دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به دانش آموزم پروانه در زمینه یادگیری درس تاریخ کمک کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه کلاس تاریخ رابا نشاط و جذاب کردم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم استعداد های بالقوه دانش آموزانم را در زمینه انشا نویسی بالفعل کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان
0