×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش به وسیله پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی را به کار گروهی یا همیاری در کلاس علاقه مند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتار های نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان
0