×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز علیرضا دانش آموز بیش فعال پایه … را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه اوست را برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان
0