×

دانلود گزارش تخصصی بررسی تاثیر نقش الگوهای تدریس برتر در بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی بررسی تاثیر الگوهای تدریس برتر در نقش آفرینی دانش آموزان در کلاس و بهبود وضعیت تحصیلی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی ایجاد روحیه پژوهشگری در بین دانش آموزان و روش های علاقه مند ساختن دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی استفاده از روش ارزشیابی و فعالیت های گروهی دانش آموزان مقطع ابتدایی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونه توانستم رفتار های تهاجمی و نامناسب دانش آموز سعید.ش را در آموزشگاه بهبود بخشم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش دادن مشکل تند خویی و عدم سازش محمد طه در کلاس با استفاده از روش های نوین

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونه توانستم با روش های جذاب به مدیریت رفتار دانش آموز بیش فعالم یاسر بپردازم ؟

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی یاری رساندن به هدایت تحصیلی دانش آموزان با شیوه های سنجش و ارزیابی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی کاهش دادن رفتار خشونت آمیز و بی نزاکتی در بین دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی علاقمند ساختن مهرناز به درس ریاضی و دوچندان کردن تلاش و کوشش او در این درس

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی تقویت تمرکز حواس در دانش آموزم مهران

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی ترغیب محیا به حضور در مدرسه وکاهش اضطراب تعلق به خانواده او

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی تاثیر مثبت گذاشتن برعملکرد تحصیلی دانش آموزان با راهبردهای یادگیری

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن مشکل املای دوتن از دانش آموزان ضعیف به وسیله ی شورای آموزگاران و اولیا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن مشکل تندخویی ارسلان و بیدارساختن حس احترام ورعایت قوانین

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن استرس پارمیدا در درس املا به کمک شیوه های تدریس نوین

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بررسی کردن تاثیر مثبت ورزش بر متغیرهای روانشناختی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی آموختن درس ریاضی به دانش آموزان در حیاط مدرسه به سبک بازی های کودکانه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی افزایش سطح مهارت دانش و نوشتاری دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی افزایش بازده تحصیلی دانش آموزان باطراحی ارزشیابی جذاب و استاندارد

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی ازبین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی ازبین بردن رفتارهای ناشایست و نامتعارف درمقداد با کمک راهکارهای دانش آموز محور

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی راهبرد های تقویت مجتمع در جهت ایجاد مدرسه زندگی و آموزش کیفیت مدار (مدیر مجتمع)

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف نمودن مشکل انشاء دانش آموزان در کلاس

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه چهارم

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی اعتلای فرهنگ علم آموزی و پژوهشگری در دانش آموزان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش تخصصی چگونگی کنترل دانش آموز بیش فعال به وسیله ی مدیریت رفتار و تفکر خلاق

۲۰,۰۰۰ تومان
0