×

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۸ موضوع: روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۷ موضوع: راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۶ موضوع: آشنایی با جمله موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۵ موضوع: بندهای بخش میانی( بدنه)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۴ موضوع: آشنایی با کوچکتر کردن موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۳ موضوع: آشنایی با طبقه بندی موضوع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم متوسطه درس ۲ موضوع: آشنایی با بخش های مختلف یک جمله

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم مهارت انشا نویسی دانش آموزان را افزایش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی نگارش هفتم درس ۱ موضوع: نقشه نوشتن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۵ موضوع: باهم زیستن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۴ موضوع: جانوران مهره دار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم از طریق شیوه های املا نویسی اضطراب آرزو را در درس املا بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۳ موضوع: جانوران بی مهره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۲ موضوع: دنیای گیاهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۱ موضوع: گوناگونی جانداران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱۰ موضوع: نگاهی به فضا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۹ موضوع: ماشین ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۸ موضوع: فشار ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۷ موضوع: آثاری از گذشته زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس۶ موضوع: زمین ساخت ورقه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۵ موضوع: نیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۴ موضوع: حرکت و کمیت های مربوط به آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۳ موضوع: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۲ موضوع: رفتار اتم ها با همدیگر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل گوشه گیری فاطمه را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم نهم متوسطه درس ۱ موضوع: مواد و نقش آنها در زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۵ موضوع: شکست نور

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: نور و ویژگی های آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: هوازدگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلمان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی راه های مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموزان

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می‌توان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی را شناسایی کرد و در درس خواندن به او کمک کرد

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری سمانه دانش آموز پایه اول ابتدایی را حل نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه افت تحصیلی مسلم دانش آموز پایه دوم راهنمایی را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه میتوانم پرخاشگری را در محمد برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علل مدرسه گریزی حسین را کاهش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۲ موضوع: انواع سنگها و نحوه تشکیل وکاربرد آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۱ موضوع: کانی ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهشی کامل چگونه توانستم درس املا را در دانش آموزان تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱ موضوع: مخلوط و جداسازی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۸ موضوع: تولید مثل در جانداران

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۳موضوع: از درون اتم چه خبر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۷ موضوع: الفبای زیست

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۶ موضوع: تنظیم هورمونی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۵ موضوع: حس و حرکت

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۹ موضوع: الکتریسیته

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۴ موضوع: تنظیم عصبی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس۲ موضوع: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هشتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: مغناطیس

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۴ موضوع: گردش مواد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۵ موضوع: تبادل با محیط

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۳ موضوع: سفر غذا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۲ موضوع: سفره سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۱ موضوع: یاخته و سازمان بندی آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۱۰ موضوع: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۹ موضوع: منابع انرژی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۸ موضوع: انرژی و تبدیل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۷ موضوع: سفر آب درون زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۷ موضوع: سفر آب درون زمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۶ موضوع: اهمیت آب کره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۵ موضوع: از معدن تا خانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۴ موضوع: مواد پیرامون ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۳ موضوع: اتم ها، الفبای مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم متوسطه درس ۲ موضوع: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی علوم هفتم درس ۱ موضوع: تجربه و تفکر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۸ موضوع: عشق جاودانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۷ موضوع: خنده تو

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۶ موضوع: کباب غاز

۱۵,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی انشا موضوع چگونه توانستم موضوع درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۵ موضوع: درس آزاد ادبیات بومی۲ چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۴ موضوع: سی مرغ و سیمرغ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۳ موضوع: خوان هشتم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۲ موضوع: گذر سیاووش از آتش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۱ موضوع: آن شب عزیز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۹ موضوع: کویر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۸ موضوع: از پاریز تا پاریس

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱۰موضوع: فصل شکوفایی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۷موضوع: در حقیقت عشق

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۴موضوع: درس آزاد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۳موضوع: آزادی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۶موضوع: نی نامه

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۵موضوع: دماوندیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۲ موضوع: مست و هوشیار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۱ موضوع: شکر نعمت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۸ موضوع : خوان عدل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۷ موضوع :خاموشی دریا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۶ موضوع :قصه عینکم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۵ موضوع : کبوتر طوق دار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس۱۴ موضوع : حمله حیدری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۳ موضوع : درس آزاد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۲ موضوع : کاوه دادخواه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۱۱ موضوع :یاران عاشق

۱۵,۰۰۰ تومان
0