×

دانلود پاورپوینت احکام بلوغ پسران در ۱۲ اسلاید

۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۱۱ : خاک آزادگان

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۱۰ : دریادلان صف کش

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۹ : غرش شیران

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۸ : در سایه سار نخل ولایت

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۷ : جمال و کمال

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۶ : مهر و وفا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۵ : کلاس نقاشی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۳ : سفر به بصره

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۱ : چشمه و سنگ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی فارسی پایه دهم درس ۲ : از آموختن، ننگ مدار

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۸ : صناعه التلمیع فی الادب الفارسی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۶ : ذو القرنین

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۷ : یا من فی البحار عجائبه

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۵ : قُل سِیروا فِی الارضِ فاُنظرُوا کیفَ بدأَ خَلقَ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۴ : التعایش السلمی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۲ : المواعِظُ العَدَدیَّهُ مِن رَسُولِ اللهِ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۳ : مطر السمک اَلْفِعْلُ الثُّلاثیُّ الْمُجَرَّدُ وَالْمَزیدُ ۱ + فی قِسمِ الْجَوازاتِ

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی عربی پایه دهم درس ۱ : من الصف العاشر

رایگان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل سوم درس ۳ :معیارهای پراکندگی

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل چهارم درس ۱ : نمایش داده ها

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل سوم درس ۲ :معیارهای گرایش به مرکز

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل دوم درس ۴ : نمودار تابع درجه ۲

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل سوم درس ۱ : گردآوری داده ها

رایگان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل دوم درس ۴ : نمودار تابع درجه ۲

رایگان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل دوم درس ۳ : نمودار خطی تابع

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل دوم درس ۲ : ضابطه جبری تابع

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل دوم درس ۱ : مفهوم تابع

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل اول درس ۳ : معادله های شامل عبارت های گویا

۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود پاورپوینت درسی ریاضی پایه دهم فصل اول درس ۱ : معادله و مسائل توصیفی

۲۰,۰۰۰ تومان
0