×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت کار پایه یازدهم موضوع: الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه دوازدهم موضوع: حل خلاقانه مسئله ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دوزنده پایه دوازدهم موضوع: رسم الگوی شومیز زنانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار افتر افکت پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار افتر افکت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکترونیک پایه دوازدهم موضوع: توانایی کار با ویندوز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طرح درس چهار گوش پایه دوازدهم موضوع: شناخت اشکال هندسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پریمیرپایه دوازدهم موضوع: نرم افزار پریمیر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اکسس پایه دوازدهم موضوع: نرم افزار اکسس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی شهروند الکتریکی پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با تنوع کامپیوتر ها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نرم افزار ورد پایه دوازدهم موضوع: آشنایی با نرم افزار ورد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پرورش مهارتهای پایه دوازدهم موضوع : عاطفی و اجتماعی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم موضوع : کاربرد روانشناسی در آموزش و پرورش کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی توانایی مدلسازی پایه دوازدهم موضوع : الگوسازی به روش حجمی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پرورش مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دوازدهم فصل اول موضوع :پرورش توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آب و خاک و گیاه پایه دوازدهم فصل اول موضوع :خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حجم شناسى وماکت سازى پایه دوازدهم فصل دوم موضوع : آشنایی با ماکت سازی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نگارنده متون فارسی پایه دوازدهم فصل دوم موضوع : بخشنامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : هویت و آرمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی خانواده پایه دوازدهم موضوع : توسعۀ شناخت خانواده و نیازهای آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مراقبت های بهداشتی و درمانی پایه دوازدهم موضوع : مفاهیم سلات و عوامل موثر در بهداشت و سلامت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نکاربرد رایانه در نقشه کشی معماری پایه دوازدهم درس اول موضوع : شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه برداری معماری پایه دوازدهم پودمان اول موضوع : تعاریف و اصطلاحات نقشه برداری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه دوازدهم پودمان دوم موضوع : راه اندازی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه دوازدهم پودمان اول موضوع : نصب تجهیزات شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی ۲ پایه دوازدهم موضوع : طراحی از منظره

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی قشه کشی معماری پایه یازدهم دوازدهم درس ۱ موضوع : ترسیم دیتی لهای اجرایی ساختمان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دوازدهم موضوع : شایستگی نصب سیستم عامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید محتوای الکترونیک پایه دوازدهم موضوع : پودمان ۴

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده پایه دوازدهم درس ۱ موضوع : سلامت چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری موضوع : خرید و مصرف مواد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری موضوع : تهیه و تنظیم صورتهای مالی پودمان ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی بدمینتون موضوع : آموزش سرویس در بدمینتون

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی امور گرافیکی با رایانه دوازدهم موضوع : واحد کار اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی حسابداری موضوع :اصول و مبانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق درس ۱ موضوع : حفاظت الکتریکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش موضوع : تصویرسازی ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی الزمات محیط کار فصل ۲ موضوع : فناوری در محیط کار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی الزمات محیط کار فصل ۵ موضوع : مهارت کاریابی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اکسس دوازدهم موضوع : نرم افزار اکسس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجارت الکترونیک دوازدهم موضوع : پودمان اول- ایجاد کار و کسب الکترونیکی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۱ موضوع: ذخایر دانشی انسان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۲ موضوع: علوم اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۳ موضوع: نظم اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۴ موضوع: کنش اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۵ موضوع: معنای زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۶ موضوع: قدرت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۷ موضوع: نابرابری اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۸ موضوع: سیاست هویت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۹ موضوع: پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دوازدهم درس ۱۰ موضوع: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دوازدهم درس ۱۱ موضوع : استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دوازدهم درس ۱۲ موضوع : جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دوازدهم درس ۸ موضوع : جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۱ درس ۱ موضوع : تبدیل نمودار توابع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۱ درس ۲ موضوع : تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخشپذیری و تقسیم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۲ درس ۱ موضوع : تناوب و تانژانت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۳ درس ۱ موضوع : حدهای نامتناهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۳ درس ۲ موضوع : حد در بی نهایت

رایگان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۱ موضوع : آشنایی با مفهوم مشتق

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۲ موضوع : مشتق پذیری و پیوستگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۴ درس ۳ موضوع : آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۱ موضوع : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۲ موضوع :جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابان دوازدهم فصل ۵ درس ۳ : رسم نمودار تابع

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۱ موضوع : سلامت چیست؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۲ موضوع : سبک زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۳ موضوع : برنامه غذایی سالم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۴ موضوع : کنترل وزن و تناسب اندام

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۵ موضوع : بهداشت و ایمنی مواد غذایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی سلامت و بهداشت دروازدهم درس ۶ موضوع : دیابت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هویت اجتماعی دوازدهم درس ۳ موضوع : جامعه و فرهنگ (جهان اجتماعی)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هویت اجتماعی دوازدهم درس ۷ موضوع : تحولات هویتی جامعه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هویت اجتماعی درس ۲ موضوع : پدیده های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هویت اجتماعی درس ۱ موضوع : کنش های ما

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هویت اجتماعی درس ۵ موضوع : هویت فردی و اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت خانواده درس ۳ موضوع : زندگی با طعم تردید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت خانواده درس ۱ موضوع : درس زندگی با طعم دخترونه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مدیریت خانواده درس ۲ موضوع : زندگی با طعم رضایت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۱ موضوع : هستی و چیستی؟

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۲موضوع : جهان ممکنات

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۳ موضوع : جهان علی و معلولی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۴ موضوع : کدام تصویر از جهان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۵ موضوع :خدا در فلسفه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۶ موضوع :خدا در فلسفه (۲)

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۷ موضوع : عقل در فلسفه ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۸ موضوع : عقل در فلسفه ۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۹ موضوع : آغاز فلسفه در جهان اسلام۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۱۰ موضوع : آغاز فلسفه در جهان اسلام۲

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فلسفه دوازدهم درس ۱۱ موضوع : دوره متاخر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۱ موضوع :شهرها و روستاها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۲ موضوع : آشنایی با تعریف آمایش سرزمین

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۳ موضوع : ویژگی ها و انواع شیوه های حمل و نقل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۴ موضوع : مدیریت حمل و نقل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۵ موضوع : ویژگیها و انواع مخاطرات طبیعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دوازدهم درس ۶ موضوع : مدیریت مخاطرات طبیعی

۱۵,۰۰۰ تومان
0