×

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان انگلیسی یازدهم شامل ۱۲ طرح درس

۱۵۰,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس چهارم گرامر قید 

۱۵,۰۰۰ تومان

Traveling the World دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس چهارم 

۱۵,۰۰۰ تومان

–  conversation دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس سوم

۱۵,۰۰۰ تومان

The Value of Knowledge دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس سوم 

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس دوم-Wonders of Creation

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس اول – مکالمه ص۱۹

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس اول – گرامر

۱۵,۰۰۰ تومان

 – noun دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس اول – اسم 

۱۵,۰۰۰ تومان

 دانلود طرح درس روزانه ملی زبان دهم درس اول – اسم واسم های جمع باقاعده –

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پک طرح درس روزانه ملی زبان دهم شامل ۱۰ طرح درس ملی

۹۹,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی خیاطی پایه دهم موضوع: مانتو دوزی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراوردههای لبنی صنایع غذایی پایه دهم موضوع: تولید شیر پاستوریزه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو پایه دهم فصل ۱ موضوع: تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی رایانه در نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اخلاق حرفه ای پایه دهم درس ۱ موضوع: امانت داری در تولید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی برنامه نویسی پایه دهم موضوع: شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب برای حل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دهم موضوع: توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه دهم درس ۱ موضوع:شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ هنر جهان پایه دهم درس ۱ موضوع آغاز هنر:

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع : ترسیمات پایه و مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم جلد دوم موضوع : توانایی باز و بسته کردن؛عیب یابی و رفع عیب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : عیب یابی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو درس ۱ موضوع : تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فراورده های غلات درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان
0