×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی خیاطی پایه دهم موضوع: مانتو دوزی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراوردههای لبنی صنایع غذایی پایه دهم موضوع: تولید شیر پاستوریزه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو پایه دهم فصل ۱ موضوع: تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی رایانه در نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اخلاق حرفه ای پایه دهم درس ۱ موضوع: امانت داری در تولید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی برنامه نویسی پایه دهم موضوع: شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب برای حل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دهم موضوع: توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه دهم درس ۱ موضوع:شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ هنر جهان پایه دهم درس ۱ موضوع آغاز هنر:

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع : ترسیمات پایه و مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم جلد دوم موضوع : توانایی باز و بسته کردن؛عیب یابی و رفع عیب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : عیب یابی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو درس ۱ موضوع : تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فراورده های غلات درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آب و خاک و گیاه درس ۱ موضوع : تشکیل و تکامل خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت درس ۲ پایه دهم موضوع : رسم الگوی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی صنایع شیمیایی پایه دهم موضوع : به کارگیری مواد و وسایل آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۲ پایه دهم موضوع : تاریخچه کاربرد عکس در طراحی گرافیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراورده های غذایی در خانه پایه دهم موضوع : تهیۀ مواد اولیۀ غذا و آماده سازی آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تربیت بدنی پایه دهم موضوع : درس دانش مبانی بنیادی تربیت بدنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۱ موضوع : عکاسی و کاربردهای آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت لباس بچه گانه موضوع : طراحی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی رشته ضنایع دهم موضوع : طرح های فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت داتش فنی پایه دهم فصل اول موضوع : طراحی و دوخت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری پایه دهم موضوع : تهیه صورت های مالی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اتوکد دهم درس ۱ موضوع : شناخت اتوکد سه بعدی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۱ موضوع: امنیت و تهدید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۲ موضوع: اقتدار دفاعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۳ موضوع: انقلاب اسلامی و بسیج

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۴ موضوع: علوم و معارف دفاع مقدس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۵ موضوع: حماسه های ماندگار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۶موضوع: الگوها و اسوه های پایداری و مقاومت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۷ موضوع: جنگ نرم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۸ موضوع: پدافند غیرعامل

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۹ موضوع: من یک رزم آورم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۱۰ موضوع: با انواع حادثه و اهمیت پیشگیری و ایمنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۱۱ موضوع: ایمنی و پیشگیری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آمادگی دفاعی دهم درس ۱۲ موضوع: امداد و نجات

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱ موضوع: کنش اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۲ موضوع: پدیده های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۳ موضوع: جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۴ موضوع: اجزا و لایه های جهان اجتماعی تشریح جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۵ موضوع: جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۶ موضوع: پیامدهای جهان اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۷ موضوع: ارزیابی جهان های اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۰ موضوع: تغییرات هویت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۴ موضوع: هویت ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جامعه شناسی دهم درس ۱۳ موضوع: هویت ایرانی ۱

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دهم درس ۱۶ موضوع : هنر و معماری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دهم درس ۱ موضوع : آشنایی با تاریخ و تاریخ نگاری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دهم درس ۲ موضوع : آشنایی با تاریخ؛ زمان و گاه شماری

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ دهم درس ۳ موضوع : باستان شناسی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۱ موضوع : منطق، ترازوی اندیشه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۲ موضوع : لفظ و معنا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۳ موضوع : منطق (مفهوم و مصداق )

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۴ موضوع : اقسام و شرایط تعریف

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۵ موضوع : اقسام استدلال استقرایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۶ موضوع : قضیه حملی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۷ موضوع : احکام قضایا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۸ موضوع : قیاس اقترانی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۹ موضوع : قضیه شرطی و قیاس استثنایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی منطق دهم درس ۱۰ موضوع : سنجشی در تفکر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۱-۲ موضوع : ترسیم های هندسی و استدلال استدلال

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۱-۲ موضوع : استدلال

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۲ موضوع : قضیه تالس

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۳ موضوع : تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۴ موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۳-۱ موضوع : چند ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۳-۲موضوع : ترسیم های هندسی و استدلال

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۲-۱موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم متوسطه ۴-۱موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم ۴-۲موضوع : قضیه تالس و تشابه مثلثها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی هندسه دهم موضوع : مساحت و کاربردهای ان

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۱ موضوع : جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۲ موضوع : روش مطالعه در جغرافیا

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۳ موضوع : موقعیت جغرافیایی ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۴ موضوع :ناهمواری های ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۵ موضوع : آب و هوای ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۶ موضوع: منابع آب ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی جغرافیای دهم درس ۷ موضوع: ویژگی های جمعیت ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی جعرافیای دهم درس ۸ موضوع :تقسیمات کشوری ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی جعرافیای دهم درس ۹ موضوع : سکونتگاه های ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی جعرافیای دهم درس ۱۰ موضوع : توان های اقتصادی ایران

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۱۴ موضوع : زیبایی پوشیدگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۱ موضوع : هدف زندگی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۲ موضوع : پر پرواز

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۳ موضوع : خود حقیقی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۴ موضوع : پنجره ای به روشنایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۵ موضوع : آیندۀ روشن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۶ موضوع : منزلگاه بعد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۷ موضوع : واقعه بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۸ موضوع : فرجام کار

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۹ موضوع : آهنگ سفر

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۱۰ موضوع : اعتماد بر او

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی دین و زندگی دهم درس ۱۱ موضوع : دوستی با خدا

۱۵,۰۰۰ تومان
0