×

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی خیاطی پایه دهم موضوع: مانتو دوزی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراوردههای لبنی صنایع غذایی پایه دهم موضوع: تولید شیر پاستوریزه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو پایه دهم فصل ۱ موضوع: تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی رایانه در نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع: شروع کار با اتوکد

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اخلاق حرفه ای پایه دهم درس ۱ موضوع: امانت داری در تولید

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی برنامه نویسی پایه دهم موضوع: شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب برای حل آنها

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مهارت های شناختی و خلاق کودک پایه دهم موضوع: توانمندی های شناختی کودک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه دهم درس ۱ موضوع:شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تاریخ هنر جهان پایه دهم درس ۱ موضوع آغاز هنر:

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نقشه کشی معماری پایه دهم درس ۱ موضوع : ترسیمات پایه و مثلث

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم جلد دوم موضوع : توانایی باز و بسته کردن؛عیب یابی و رفع عیب

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : پیکربندی شبکه بی سیم و مودم

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کتاب متره و براورد موضوع : کارهای فولادی سبک و کارهای آلومینیومیه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۴موضوع : مدیریت متمرکز منابع شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار درس ۳ موضوع : عیب یابی شبکه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی کمپوت و کنسرو درس ۱ موضوع : تهیه مواد اولیه کنسروی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فراورده های غلات درس ۱ موضوع : پودمان اول

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی آب و خاک و گیاه درس ۱ موضوع : تشکیل و تکامل خاک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت درس ۲ پایه دهم موضوع : رسم الگوی دامن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی صنایع شیمیایی پایه دهم موضوع : به کارگیری مواد و وسایل آزمایشگاهی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۲ پایه دهم موضوع : تاریخچه کاربرد عکس در طراحی گرافیک

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تولید فراورده های غذایی در خانه پایه دهم موضوع : تهیۀ مواد اولیۀ غذا و آماده سازی آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی تربیت بدنی پایه دهم موضوع : درس دانش مبانی بنیادی تربیت بدنی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی عکاسی درس ۱ موضوع : عکاسی و کاربردهای آن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت لباس بچه گانه موضوع : طراحی پیراهن

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی دانش فنی رشته ضنایع دهم موضوع : طرح های فرش

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی طراحی و دوخت داتش فنی پایه دهم فصل اول موضوع : طراحی و دوخت

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی حسابداری پایه دهم موضوع : تهیه صورت های مالی

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اتوکد دهم درس ۱ موضوع : شناخت اتوکد سه بعدی

۱۵,۰۰۰ تومان
0