×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه می توانم ناهنجاری های رفتاری دانش آموز طلاقم را کاهش یا از بین ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی مطالعات هشتم درس ۷ موضوع: ارتباط و رسانه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی فارسی دوازدهم درس ۶موضوع: نی نامه

۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه بر اساس طرح درس ملی فارسی یازدهم درس ۵ موضوع : ذوق لطیف

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نمونه روزانه و سالانه طرح درس بوم ( برنامه وِیژه مدارس) + پکیج

۱۱,۰۰۰ تومان
0