×

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اعتماد به نفس مبینا دانش آموز کلاس دوم را تقویت کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم را با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزم را که پدر و مادرش طلاق گرفته بوند را به درس پیام های آسمانی علاقمند کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموز دیر آموزم را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم را به خواندن نماز علاقه مند سازم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه سوم دبستان را به درس ریاضی و جدول ضرب علاقه مند سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اختلال رفتاری لجبازی و خودنمایی را در علیرضا دانش آموز پایه دوم از بین ببرم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم علاقه دانش آموزان مدرسه را به مطالعه و کتابخوانی علاقه مند کنم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم کیانا را به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دبیران آموزشگاه را به شرکت در شورای دبیران ترغیب نمایم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم تمرکز حواس را در دانش آموزان پایه سوم بهبود بخشم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش های نوین تدریس: همیاری،رویدادی،ساخت گرایی، ایجاد انگیزش و…بهبود بخشم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشارکت اولیاء را در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه افزایش دهم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس ریاضی علاقه مند سازم؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم وابستگی بیش از حد زهرا دانش اموز کلاس اول را به مادرش کاهش دهم ؟

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکلات کف پای صاف تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه را برطرف نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول آموزشگاه را بالا ببرم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان پایه نهم را به انجام پژوهش تشویق کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم بی انظباطی نگین را سامان دهی کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم زنگ تفریح را برای فراگیران شادو مفرح همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم مشکل ضعف درسی وافت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم را برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به خوردن صبحانه ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم فرهنگ داشتن نظم و رعایت انظباط را در آموزشگاه نهادینه سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم باور های مذهبی را در دانش آموزان شکوفا ساخته و از رخنه کردن تهاجم فرهنگی در دانش آموزان جلوگیری کنم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم رابه ورزش و انجام فعالیت های ورزشی ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه صحیح و سالم علاقه مند نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم فرهنگ حجاب و عفاف را در یکی از دانش آموزانم به نام سمیرا نهادینه سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به شرکت در مراسم صبحگاه تشویق و ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم اختلالات رفتاری زهرا دانش آموز دبستانی آموزشگاه استثنایی که ناشی از بیش فعالی و کمبود توجه اوست را برطرف سازم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم دانش آموزانم را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه توانستم معلمین مجتمع را به استفاده از کامپیوترو اینترنت در امر تدریس ترغیب نمایم

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود اقدام پژوهی کامل چگونه ساعت تاریخ رابرای خود و دانش آموزانم لذت بخش ساختم

۱۰,۰۰۰ تومان
0